GDPR

În prezentul articol prezentăm specificaţiile GDPR potrivit legislaţiei europene.

Din 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Regulamentul”). Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

Astfel, consideram ca este un moment potrivit sa te informam cum protejam datele tale personale si cum ne insusim prevederile Regulamentului. Ce date personale prelucram?

Datele personale pe care le prelucram sunt cele puse la dispozitie cu consimtamantul dumneavoastra. Datele nu sunt utilizate decat pentru a fi puse la dispozitie firmei Farmasi in vederea gestionarii comenzilor din magazinul online. Utilizăm de asemenea datele pentru a vă putea expedia catalogul gratuit prin poştă după ce vă activaţi contul. Nu am putea să expediem catalogul gratuit după activarea contului dacă nu am avea aceste date.Dacă sunteți vizitator al Site-ului, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: IP-ul și browserul utilizat doar sunt interogate, nu sunt prelucrate suplimentar.

Temei: colectarea lor se face automat la accesarea Site-ului de către sistemul de operare al serverului pe care funcționează Site-ul, fără nici un control din partea mea. Serverul generează un fișier tip log în care trece toate aceste date, împreună cu momentul accesării Site-ului.  Totul se face automat din raţiuni de securitate informatică pentru server.

Dacă nu doriți ca aceste date să fie colectate, devine imposibilă accesarea Site-ului. Prin înscriere vă daţi consimţământul (bifă obligatorie) să accepteţi aceşti termeni.

Dacă postați comentarii pe Site, datele cu caracter personal sunt prelucrate astfel: nume de utilizator este colectat ca metodă de adresare într-un eventual răspuns. Adresa de email: este colectată și utilizată pentru a vedea câte comentarii aveți în total pe blog. Este utilizată şi pentru a vă trimite datele de accesare a contului sau pentru recuperarea parolei. În mod dimilar este utilizat şi numărul de telefon: contul se activează cu codul de activare primit prim SMS, un cod personal.

Cum prelucram datele personale?

Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ti permite accesul in magazinul online Farmasi, pentru o eventuală recuperare a parolei, pentru activarea contului, cu scopul de a te identifica prin intermediul site-ului nostru, pentru imbunatatirea si dezvoltarea serviciului de informarea asupra produselor pe care le prezentam. Precizand totodata ca noi reprezentam o terta parte, pe baza de contract cu “Farmasi.ro”. Cum poti sa administrezi acordurile exprimate? Pentru a-ti putea oferi produse si servicii personalizate, respectiv cat mai apropiate de interesele tale, putem prelucra date personale care permit identificarea preferintelor si/sau a comportamentului tau, inclusiv prin procese automate, care nu presupun interventie umana. Pentru aceasta, respectiv pentru comunicarile permanente avem nevoie de informaţii.

Este foarte important să luaţi la cunoştinţă că acest site de consultant Farmasi respectă toate normele impuse de farmasi.ro. Dacă aceptaţi să completaţi orice formular de înregistrare şi contact de pe acest website acceptaţi implicit regulile şi mai ales termenii şi condiţiile de mai jos.

1. Completarea formularului de înscriere presupune implicit că sunteţi de acord cu colectarea datelor doar şi numai în interiorul farmasi.ro.

Ne angajăm să nu folosim aceste date decât pentru expedierea unui catalog gratuit, pentru expedierea de comenzi sau pentru comunicarea directă cu dv. Acceptaţi să oferiţi informaţii prin acord personal în urma bifei.

2. Toate datele colectate fac parte şi sunt incluse în baza de date a farmasi.ro şi nu sunt stocate, reţinute de prezentul website. Toate datele colectate sunt şi vor fi înregistrate pe site-ul farmasi.ro. Acest website nu reţine date personale.

3. Datele furnizate nu vor fi înstrăinate şi sunt utilizate doar/decât pentru a vă expedia catalogul gratuit Farmasi şi pentru a menţine legătura cu firma prin intermediul consultantului/sponsorui/mentorului.

4. Acceptaţi implicit să primiţi informaţii şi să fiţi contactat de sponsor.

În contul personal, după înscriere, aveţi opţiunea de a bloca orice contactare din partarea consultantului superior sau din partea farmasi.ro. Această opţune este disponibilă pentru debifare respectiv eliminarea contactării de către farmasi.ro în absolut orice moment.

5. Stocarea datelor

Datele sunt stocate și securizate de către Farmasi US LLC, locația serverului fiind în afara spațiului european, în Istanbul. Datele colectate sunt stocate pe acest site şi pe serverul care găzduieşte acest website. Prezentul site nu are capacitatea de a stoca informaţii cu caracter personal altele decât cele ale administratorului şi editorilor de site.

6. Transferul datelor

În anumite situații precum crearea copiilor de siguranță (backup-uri) datele pot fi transferate pe un server din altă țară. Aceste (eventuale) transferuri sunt administrat doar şi numai de firma Farmasi, respectiv prin site-ul farmasi.ro.

7. Utilizarea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, datele dumneavoastră pot fi dezvăluite către Farmasi US LLC, către terțe persoane sau entități care sprijină în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale;
pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
onorarea comenzilor, livrarea acestora, gestionarea retururilor, acordarea discount-urilor, bonusurilor etc.;
facilitării comunicărilor comerciale;
efectuării operațiunilor financiar-contabile necesare, potrivit dispozițiilor legale;
realizării de sondaje de satisfacție cu privire la produsele și seviciile Societății Farmasi;
către autorităţile statului în condiţiile prevăzute de lege.

8. Care sunt principalele drepturi în legătură cu datele dvs

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrarea datelor, conform celor descrise în prezentul document;
• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
◦ acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
◦ în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
◦ în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
◦ în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
◦ în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
◦ datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
◦ Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, acestea să fi anonimizate (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
◦ persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
◦ prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
◦ operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
◦ persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
• dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

◦ în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@farmasi.ro

Opţiunea de a bloca orice comunicare şi primire de mesaje în reteaua farmasi.ro vă aparţine TOTAL. Dacă nu doriţi comunicarea şi comunicări vă rugăm să utilizaţi această FUNCŢIE DE BLOCARE. Este la dispozitia si in controlul dv. daca doriti sau nu sa primiti comunicari pe adresele si datele completate BENEVOL.

Prin completarea formularului confirmaţi că acceptaţi termenele şi condiţiile Farmasi pe care le puteţi citi AICI cât şi principiile privind politica de confidenţialitate Aici.

Alte reguli potrivit GDPR

Care sunt drepturile tale si cum pot fi exercitate?Pe langa drepturile existente, de la data aplicarii Regulamentului, beneficiezi de drepturi aditionale. Iata lista completa a drepturilor pe care le ai:» Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;» Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa in contul personal creat in magazinul online Farmasi.ro.» Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – poti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege prin solictarea acestui lucru in magazinul online farmasi.ro.

Precizand totodata ca noi reprezentam o terta parte, pe baza de contract cu “Farmasi.ro”.» Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege, prin solicitare expresa in magazinul online Farmasi.ro dupa activarea contului.» Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;» Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;» Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia.Iti poti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari folosind formularul de contact al acestui website sau direct, in sectiunea “opinii” a magazinului online farmasi.ro dupa inregistrare si/sau activarea contului.

Ca reguli generale de buna practica si prevenire a potentialelor atingeri ale drepturilor minorilor, administratorul acestui website recomanda: a) atentia parintilor cu privire la intreaga activitate a copiilor pe internet, cel putin pana la varsta de 16 ani. b) Monitorizam tot continutul postat (comentarii) si luam masuri de moderare sau eliminare a continutului daca se observa actiuni de intimidare, hartuire sau alte actiuni de atingere a drepturilor minorilor, inclusiv notificarea autoritatilor competente;c) orice activitate cu potential de hartuire sexuala sau violenta va rugam a fi notificata utilizand formularul de contact al acestui website si vom analiza urgent (in maxim 24 de ore) situatia indicata;Din dorinta de a ne alinia la prevederile Regulamentului si de a proteja drepturile minorilor, interzicem inscrierea minorilor cu varsta sub 12 ani prin folosirea formularului de inregistrare in vederea obtinerii contului in magazinul online Farmasi.ro. Precizand totodata ca noi reprezentam o terta parte, pe baza de contract cu “Farmasi.ro”.

Nu acceptam inscrieri decat pentru persoane cu varsta de peste 18 ani. In situatia in care parintele, sau reprezentantul legal al minorului, doreste stergerea continutului postat de acesta, se va da curs cererii de indata, cu o minima verificare a relatiei dintre cei doi pentru a evita abuzurile. In cazul minorilor, care au implinit 16 ani se considera ca au capacitate partiala de exercitiu in privinta chestiunilor civile si se considera consimtamantul prezumat al parintelui sau reprezentantului legal in astfel de situatii. Solicitam insa parintilor sau reprezentantilor legali sa continue observarea activitatii minorilor in mediul online, iar daca observa nereguli, sa ne contacteze pentru a gasi acele masuri care sa garanteze securitatea online si buna dezvoltare psihologica a copiilor.

Păstarea datelor

Păstrarea datelor: păstrarea datelor colectate se face doar şi numai pe perioada în care aveţi cont de client pe farmasi.ro – datele se şterg prin inactivitate de 90 de zile.

Destinaţia datelor colectate

Datele colectate de farmasi.com.ro şi de blogurile subsidiare nu sunt stocate în propriul sistem informatic. Datele colectate pe acest blog şi pe cele subsidiare sunt utilizate doar şi numai pentru a le trimite persoanelor care ACCEPTĂ catalogul gratuit (prin poştă) şi implicit înregistrarea în sistemul informatic al magazinului online farmasi.ro.

Datele colectate nu sunt reţinute, nu sunt parte a sistemului informatic. Datele, după înregistrare sunt regăsite şi stocate doar de farmasi.ro.

Măsuri de securitate

Sistemul informatic farmasi.com.ro (şi site-urile ce aparţin reţelei noastre de consultanţi administrate de noi) NU ARE/AU CAPACITATEA DE A REŢINE DATELE. Datele cu caracter personal sunt reţinute şi gestionate doar şi numai de farmasi.ro. În scopul înregistrării clienţilor pentru farmasi.ro blogul farmasi.com.ro are licenţă SECURE (httpS).

Farmasi.com.ro şi blogurile subsidiare NU STOCHEAZĂ DATE PERSONALE. Datele personale obţinute sunt folosite DOAR PENTRU înregistrarea în magazinul online farmasi.ro. Din acest moment singura structură informatică ce deţine, gestionează, şterge datele este firma Farmasi. Aşadar Farmasi.com.ro şi blogurile subsidiare sunt doar terţă parte în procesul de înregistrare în magazinul onlin fără a deţine, fără a avea capacitatea informatică de stocare a datelor cu caracter personal.

Persoana abilitată cu prelucrarea datelor cu caracter personal: această persoană o găsiţi şi este desemnată pe site-ul oficial farmasi.ro. În acest sens vă rugăm să contactaţi magazinul onlin care gersionează datele.

Pentru securitatea datelor înregistrate pe site-ul farmasi.ro răspunde integral firma FARMASI.

Acceptarea oferirii datelor

Acceptarea pentru oferirea datelor cu caracter personal se face prin BIFĂ OBLIGATORIE. Mai clar, toate persoanele care completează formularul de înregistrare o fac prin ACCCEPTARE. Dacă persoanele nu doresc să accepte acestea nu bifează. Fără această bifă obligatorie datele nu pot fi transmise respectiv primite.

Bifa obligatorie include atât propriile prevederi GDPR (acestea, din acest document) cât şi termenii impuşi de firma Farmasi prin farmasi.ro.

Soluţionarea cererilor GDPR

Cererile GDPR pot fi soluţionate doar de Farmasi, firma fiind cea care stochează şi utilizează datele cu caracter personal.

IMPORTANT

Acest website reprezintă “terţă parte” contractuală cu Farmasi.ro. Pentru absolut orice problemă legată de GDPR, potrivit legislaţiei, farmasi.ro are obligaţia de a pune la dispoziţie un angajat specializat. Datele colectate prin prezentul formular sunt înregistrate ulterior informatic pe site-ul farmasi.ro care aparţine firmei FARMASI. Datele nu sunt colectate în scop personal şi sunt folosite doar şi numai pentru: înregistrarea farmasi.ro şi expedierea catalogului firmei prin poşta română la adresa comunicată. Foarte clar: acest website nu retine, nu păstrează datele oferite de dv. şi mai ales nu are capacitatea informatică de a reţine datele oferite. După completarea datelor pe acest wbsite, toate informaţiil sunt înregistrate în Farmasi US LLC, locația serverului fiind în afara spațiului european. Gestionarea şi colectarea datelor, datele furnizate sunt gestionate informatic în totalitate de Farmasi US LLC.

error: Content is protected !!